Avlshunder     Valper     Om Nalani     Engelsk Bulldog    Kontakt

Valper

Kullplaner     Aktuelle kull     Kulloversikt

Valperplaner

Hvis alt går som det skal planlegges det valper første halvdel av 2017.
Ta kontakt ved interesse.