Avlshunder     Valper     Om Nalani     Engelsk Bulldog    Kontakt

 

 

Hvis alt går som det skal planlegges det valper første halvdel av 2017.
Ta kontakt for mer informasjon