Kira     Utstilling     Karaktertest     Mentalbeskrivelse hund

Karaktertest

Nidaros Brukshundklubb 01. oktober 2006
Dommere:
Øivind Juul Schjetne og Tommy Jørstad

Godkjent

 

1

2

3

4

5

Kontaktvillighet

Avviser aggressiv kontakt med et vanlig menneske.

Unndrar seg kontakt med et vanlig menneske.

Godtar kontakt med et vanlig menneske.

Tar kontakt med et vanlig menneske. (eks. fører tar kontakt)

Påtrengende kontaktvillighet uten at det finnes anledning.

1. Passiv figurant

Ingen synlig reaksjon.

Svak reaksjon uten aggressive tegn.

Svak reaksjon med antydning til noe aggressivitet.

Normal reaksjon med riktig tyngde.

Reaksjon med sterk tyngde som ikke står i forhold til provokasjon.

Avreaksjonsevne

Stikker, kan ikke fåes til å avreagere.

Avreagerer først når førere tar kontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer.

Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesbedrift.

2. Lydfølsomhet

Stikker. Settes ut av funksjon.

Flukttendenser. Vanskelig for å komme i balanse.

"Unna manøver". Noe usikker kontroll.

Går i forsvar mot lyd.

Stanser opp. Kontrollerer forstyrrelsen.

Avreaksjonsevne

Stikker, kan ikke fåes til å avreagere.

Avreagerer først når førere tar kontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer.

Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesbedrift.

3. Bevegelig figurant

Stikker kontrollert fra stedet.

Overfaller figurant uten kontroll.

Flukttendenser

Kontrollert "unna manøver"

Kort stopp for kontroll.

Avreaksjon

Stikker, kan ikke fåes til å avreagere.

Avreagerer først når førere tar kontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Utforsker selvstendig og rasjonelt. Avreagerer.

Avreagerer for raskt uten selvbevarelsesbedrift

4. Skuddfølsomhet

Stikker av ved skuddløsning.

Voksende flukttendenser etter hvert skudd.

Flukttendenser og bestående uro etter gjentagende skudd. Kan ikke oppta tidligere aktivitet.

Reaksjon på de første skuddene som forsvinner. Gjenopptar villig aktivitet.

Helt uberørt eller en rask kontroll. Senere helt ubesværet.