Kira     Utstilling     Karaktertest     Mentalbeskrivelse hund

Mentalbeskrivelse hund

Nidaros Brukshundklubb 21. oktober 2007
Dommere:

Gjennomført


1a Kontakt
Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk.

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna.

Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert.
Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe.

1b Kontakt
Samarbeid

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk.

Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning.

Følger med hele veien. Nøytral.
Følger med villig. Engasjerer seg.

Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.

1c Kontakt
Håndtering

Avviser, knurrer og/eller bite forsøk.

Unnvik, drar seg unna tar evt. kontakt med fører.

Aksepterer, nøytral.
Aksepterer, svarer med kontaktadferd.

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder.

2a Lek
Lekelyst

Leker ikke.

Leker ikke, med viser interesse.

Leker, starter langsomt, men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt.

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt.

2b Lek
Griping

Griper ikke.

Griper ikke, med snuser på gjenstanden.

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden.

Griper direkte med hele munnen.

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

2c Lek
Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot.

Biter - drar i mot - slipper - tar nytt tak.

Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper.

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper.

3a Jakt
Forfølgelse

Starter ikke.

Starter, men avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter.
Starter med høy fart - målrettet. Bremser ned ved byttet.

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.

3b Jakt
Griping

Overser byttet/springer ikke frem.

Griper ikke, men snuser på gjenstanden.
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Griper direkte. Slipper.

Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder.

4 Aktivitet

Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv.

Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger.

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser.

Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter.

5a Avst.lek
Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme.

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

5b Avst.lek
Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller knurring.

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del.

5c Avst.lek
Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. Uinteressert.

Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden.

Går frem når fig. gir seg til kjenne.

Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

5d Avst.lek
Lekelyst

Viser ingen interesse.

Leker ikke, men viser interesse.

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot.

Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke.

5e Avst.lek
Samarbeid

Viser ingen interesse.

Blir aktiv, men avbryter.

Er aktiv med fig. når denne er aktiv.

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant.

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.

6a Overrask
Redsel

Stanser, kort stopp.

Huker seg og stanser.
Gjør unnamanøver uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter.

6b Overrask
Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.

Viser noe trusselatferd.

Viser trusselatferd over lengre tid.

Viser trusselatferd og noen angrep.

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt.

6c Overrask
Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/går frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/roper på hunden.

Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av.

Går frem til kjeledressen når fører har gått halve distansen.

Går frem til kjeledressen uten hjelp.

6d Overrask
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver.

Liten bue/liten tempoforandring/ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer.

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.

6e Overrask
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeledressen.

Stanser, lukter/ser på kjeledressen en gang.

Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger.

Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar.

Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.

7a Lydføls.
Redsel

Stanser, kort stopp.

Huker seg og stanser.
Gjør unnamanøver  uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter.

7b Lydføls.
Nysgjerrighet

Går ikke frem.

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden.

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden.

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen.

Går frem til skrammelet uten hjelp.

7c Lydføls.
Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver.

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2. passering.

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer.

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.

7d Lydføls.
Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden.

Stanser lukter/ser på lydkilden minst 1 gang.

Stanser lukter/ser på lydkilden minst to ganger.

Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.

8a Spøkelse
Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.

Viser noe trusselatferd.
Viser trusselatferd over lengre tid.

Viser stor trusselatferd og noen angrep.

Viser trusselatferd og flere angrep.

8b Spøkelse
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/
resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da.

Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd.
Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.

8c Spøkelse
Redsel

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører.

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll.

Oppholder seg  i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d Spøkelse
Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene drakta.

Går frem når fører snakker med figurantene/roper på hunden.
Går frem til spøkelset når fører står ved siden av.

Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand.

Går frem til spøkelset uten hjelp.

8e Spøkelse
Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk.

Aksepterer kontakt - helt uengasjert, men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøk.
Tar selv kontakt - balansert.

Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe.

9a Lek 2
Lekelyst

Leker ikke.

Leker ikke, men kan vise interesse.

Leker - starter langsomt, men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt.

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt.

9b Lek 2
Griping

Griper ikke.

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden.

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden.
Griper direkte med hele munnen.

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

10 Skudd

Viser ingen berørhet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet.

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.


Fet skrift = Kiras resultat
Kursiv skrift = gjennomsnitt for rasen i Sverige.
Kun fet skrift betyr at Kira ligger på gjennomsnittet for rasen.

Data hentet fra: genetica.se
Oppsett hentet fra: kennel Show Them

Se data: » trykk her [popup]