Nomi     Utstilling     Karaktertest

Karaktertest

Nidaros Brukshundklubb 29. september 2010
Dommere:
Øivind Juul Schjetne og Gunnar Aagesen

Ikke godkjent


 

1

2

3

4

5

1. Tilgjengelighet

Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske.

Unndrar seg kontakt med et fremmed menneske.

Godtar kontakt med fremmed menneske.

Tar kontakt med fremmed menneske, for eksempel når fører tar kontakt

Påtrengende kontaktvillig.

2. Passiv figurant

Ingen synlig reaksjon.

Svak reaksjon.

Reaksjon som står i forhold til påvirkning.

Sterk reaksjon som ikke står i forhold til påvirkningen.

Umiddelbar flukt/angrep.

3. Avreagering

Avreagerer ikke.

Avreagerer først når fører tar nærkontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Avreagerer uten hjelp fra fører.

Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift.

4. Lydfølsomhet

Stanser opp kontrollerer forstyrrelsen.

Kontrollert unnamanøver.

Går i forsvar mot lyden.

Flukttendenser, vanskelig for å komme i balanse.

Flykter, settes ut av funksjon.

3. Avreagering

Avreagerer ikke.

Avreagerer først når førere tar kontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Avreagerer uten hjelp fra fører.

Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift.

6. Bevegelig figurant

Stikker kontrollert fra stedet.

Overfaller figurant uten kontroll.

Flukttendenser

Kontrollert "unna manøver"

Kort stopp for kontroll.

3. Avreagering

Avreagerer ikke.

Avreagerer først når fører tar nærkontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Avreagerer uten hjelp fra fører.

Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift.

17. Skuddfast

Skuddredd. Viser momentant flukt, tydelige "klengetendenser" eller går direkte i passivitet.

Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd.

Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd.

Skuddfast. Sterke oppmerksomhet-signaler, som avtar ved hvert skudd. Gjenopptar aktiviteten.

Skuddfast. Helt uberørteller små oppmerksomhet-
signaler.

 

 

Nidaros Brukshundklubb 19. september 2012
Dommere:
Tommy Jørstad og xxx

Ikke godkjent


 

1

2

3

4

5

1. Tilgjengelighet

Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske.

Unndrar seg kontakt med fremmed menneske.

Godtar kontakt med fremmed menneske.

Tar kontakt med fremmed menneske, for eksempel når fører tar kontakt

Påtrengende kontaktvillig.

2. Passiv figurant

Ingen synlig reaksjon.

Svak reaksjon.

Reaksjon som står i forhold til påvirkning.

Sterk reaksjon som ikke står i forhold til påvirkningen.

Umiddelbar flukt/angrep.

3. Avreagering

Avreagerer ikke.

Avreagerer først når fører tar nærkontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Avreagerer uten hjelp fra fører.

Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift.

4. Lydfølsomhet

Stanser opp kontrollerer forstyrrelsen.

Kontrollert unnamanøver.

Går i forsvar mot lyden.

Flukttendenser,
vanskelig for å komme i balanse.

Flykter, settes ut av funksjon.

3. Avreagering

Avreagerer ikke.

Avreagerer først når førere tar kontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Avreagerer uten hjelp fra fører.

Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift.

6. Bevegelig figurant

Kort stopp for kontroll.

Stans og/eller kontrollert avstandsøkning.

Flukttendenser

Stikker ukontrollert fra stedet

Overfaller figuranten uten kontroll

3. Avreagering

Avreagerer ikke.

Avreagerer først når fører tar nærkontakt.

Avreagerer med noe hjelp fra fører.

Avreagerer uten hjelp fra fører.

Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift.

17. Skuddfast

Skuddredd. Viser momentant flukt, tydelige "klengetendenser" eller går direkte i passivitet.

Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd.

Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd.

Skuddfast. Sterke oppmerksomhet-signaler, som avtar ved hvert skudd. Gjenopptar aktiviteten.

Skuddfast. Helt uberørteller små oppmerksomhet-
signaler.